...

Priser og tilskud

Kiropraktisk Klinik Fredericia har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring

Honoreringen for kiropraktorens ydelser er fastlagt af Sygesikringen. Den offentlige Sygesikring giver tilskud uanset om patienten er henvist fra egen læge eller ej.

Læs mere om priser og tilskud på: Dansk Kiropraktor Forening

Udover tilskud fra den offentlige sygesikring ydes der også tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”

Bliver du diagnosticeret med discus prolaps i nakken/lænden eller spinalstenose kan du komme på et pakkeforløb der udløser et betydeligt højere tilskud fra sygesikringen.

I behandlingsforløbet kan kiropraktoren også bruge medhjælp af andre faggrupper, som fysioterapeuter og massører, hvilket også udløser tilskud fra sygesikringen

Har du helbredskort fra kommunen udløser det tilskud til behandlingen alt efter den bevilling du har fra kommunen.

Du kan søge om helbredskort/helbredstillæg via:

www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke–og-foertidspension/helbredstillaeg

Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde eller din pensionsordning, så kan du helt få dækket en lang række udgifter på Kiropraktisk Klinik Fredericia.

Spørg på dit arbejde eller pensionsselskab om jeres ordning dækker behandling hos kiropraktor og fysioterapeut. Kontakt helst forsikringsselskabet før 1. konsultation og medbring dokumentation for dækning til klinikken. Dokumentation tilsendes dig på mail.

Har du pådraget dig en skade som følge af bilulykke, væltet på cykel, faldet ned af stige etc og skaden en godkendt af din ulykkesforsikring eller fritidulykkesforsikring, så dækkes dine behandlinger oftest hos fysioterapeut og kiropraktor. Spørg din forsikring om det gælder i dit tilfælde.

Ligeledes vil din børneulykkesforsikring ofte dække behandlingsudgifter, hvis dit barn har brug for kiropraktisk behandling efter at have pådraget sig en skade i bevægeapparatet.

Med virkning fra 1. januar 2003 er Ligningsloven ændret, så arbejdsgiveren kan få fuldt fradrag for udgifter til bl.a. kiropraktorbehandling.

Det gælder uanset, om virksomheden betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning. Skattefradraget, der kan sidestilles med andre driftesudgifter, gælder også for den selvstændige erhvervsdrivende.

Det er skattefrit for medarbejderen at får betalt behandlinger hos en kiropraktor af sin arbejdsgiver.

Det er nemt at tilbyde kiropraktik som skattefri personalegode. Medarbejderen kan selv kontakte en kiropraktor efter eget valg. Arbejdsgiveren kan også vælge en fast samarbejdspartner. Når behandlingen er afsluttet, sendes regningen direkte til arbejdsgiveren, der kan fradrage beløbet som en driftsudgift.

Hent folderen kiropraktorordning her >>

Har du spørgsmål til priser og tilskud?