Kvalitetssikring og klagemuligheder

Klinikken følger gældende kliniske retningslinjer og gennemgår løbende kvalitetssikring. Vi er i 2018 akkrediteret i forhold til gældende standarter og i 2019 gennemgået survey fra sundhedsstyrelsen mht kvalitetssikring. Dette er tiltag som alle klinikker i Danmark har gennemgået.
 

Ved Kiropraktisk klinik Fredericia er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Dette ansvar er vi bevidst om, og behandlingskvalitet og patientsikkerhed er vigtig for os.

Hvis du mener, at du er blevet forkert eller dårligt behandlet vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os gerne via e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere. Ris og ros kan desuden gives på vores facebook side.

Al tilbagemelding vil blive seriøst gennemgået på klinikken.

I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning.

Du kan blandt andet klage over:

  • den sundhedsfaglige behandling
  • brud på rettigheder som patient

Læs mere om dette:    https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

Du kan søge om erstatning ved Patienterstatningen:
Her har man som patient mulighed for at søge erstatning hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Læs mere om dette: http://pebl.dk/

Utilsigtede hændelser:
Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Dette kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt.

Du har som patient eller pårørende mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser, hvis du tænker at fagfolk skal lære af denne fejl så det ikke sker for andre.

Læs mere om dette:   https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Vi på klinikken vil gerne hjælpe, hvis du har brug for dette i forbindelse med erstatnings- eller klagesager.

Aktindsigt:
Som patient i det danske sundhedsvæsen har du ret til at læse og få kopi af din egen journal.