Træning

Rygtræning drejer sig om patientens egen indsats for at genetablere tabt muskelstyrke eller koordination i det skadede område.

Afhængig af problemets omfang kan træning foregå på klinikken under supervision af vores fysioterapeuter / træningsterapeuter eller som hjemmeøvelser….afgørende er at træningen er nøje tilrettelagt i samarbejde med den behandlende kiropraktor.

Træning kan bestå af dynamisk træning/styrketræning, stabilitets-, cardiovaskulær-, smidigheds- og eller koordinationstræning.

Dynamisk træning

De seneste års forskning har vist, at dynamisk træning som er superviseret(med instruktør) er afgørende for et vedvarende godt resulttat inden for rygbehandling. Især kroniske rygpatienter eller patienter med tilbagevendende problemer, bør se træning som en naturlig del af deres egenindsats for rygbehandling. Dynamisk træning kan foregå med og uden maskiner…..klinikken råder over 100m2 træningsfaciliteter med tilhørende omklædning og bad.

Her anvendes cykler, crosstrainer, stepmaskiner, Davids rygtræningsmaskiner, nakketræner, frie vægte og alt indenfor vippebrætte, elastikker, bolde etc.

 

Man træner typisk 1-3 måneder, 2 gange om ugen med instruktør, og kan herefter fortsætte med den individuelle træning som selvtræning.

Forløbet startes med en objektiv rygtest, hvor man evaluerer patientens muskulære styrkestatus. Herudfra lægges et program med en defineret målsætning. Løbende foretages nye evalueringer som gennemgåes med patienten. Afslutningsvis foretages endnu en rygtest som illustrerer, hvorvidt målsætningen er opnået.

Stabilitetstræning

I denne form for træning fokuseres der på stabiliteten, udholdenheden og især samspillet mellem ryg- og mavemuskler, altså det indre muskelkorset. Øvelserne gentages i begyndelsen dagligt og med øget intensitet, dvs. sværhedsgraden af øvelserne øges langsomt over en periode på flere uger. Denne form for træning egner sig godt til hjemmetræning.

McKenzie el retningsspecifikke øvelser

Diskusrelaterede lidelser f.eks. diskusprolaps kan have gavn af McKenzie øvelser. Særlige øvelser/bevægelser der har til formål at lindre/mindske nervetrykket. Øvelserne skal typisk gentages mange gange dagligt i en periode, og er en vigtig del af prolapsbehandling.

Specifik træning

Træning af enkelte led og muskelgrupper. Foregår som hjemmeøvelser efter gennemgang hos fysioterapeut. Typisk relateret til specifikke problemer eks. tennisalbue, springerknæ, løberknæ etc.