Massage

Massørene opgave er at behandle patientens muskulære gener.

Massagen anvendes ofte som et supplement til den kiropraktiske behandling enten sideløbende eller som del af en vedligeholdende behandling.

Der findes mange forskellige massageformer og disse tilpasses den enkelte patient.