Fysioterapi

Fysioterapi indgår som en naturlig del af behandling og genoptræning af muskel- og ledlidelser. Fysioterapeuten kan alene varetage et problem eller kan indgå i et tværfagligt forløb i samarbejde med kiropraktoren. 

Fysioterapeuten har lige som kiropraktoren fokus på menneskets biologiske, psykiske og sociale ressourcer og kompetencer …

På klinikken varetager fysioterapeuten:

  • Massage- og bløddelsbehandling
  • Instruktion i stabilitets- og styrketræning individulet eller i små hold
  • Instruktion i udstrækningsøvelser
  • McKenzie behandling eller retningsspecifikke øvelser.
  • Råd og vejledning angående gode arbejdsstillinger, løfteteknik, indretning af arbejdspladser etc.